เสื้อม่อฮ่อม

รายละเอียดบทความ

เสื้อม่อฮ่อมจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเสื้อม่อฮ่อม ชุดม่อฮ่อม ในปัจจุบันเสื้อม่อฮ่อมถูกแพร่หลายในประเทศ เพราะคนไทยสมัยนี้นิยมหันมาใส่ชุดพื้นเมือง ไม่ว่าจะออกงานต่างๆ หรือใส่ทำงานก็ดูดี จังหวัดแพร่จึงได้รับความนิยม "เสื้อม่อฮ่อม" นั่นเอง